Nissan คอนเฟิร์ม! รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยโลกลดมลพิษได้จริง

Nissan คอนเฟิร์ม! รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยโลกลดมลพิษได้จริง

นิสสัน ร่วมเป็นเกียรติในวันปลอดมลพิษโลก หรือ Zero Emissions Day 2019 เปิดเผย รถยนต์ไฟฟ้า และ Nissan Leaf สามารถช่วยลดมลพิษจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านเมตริกตัน