Toyota จัด วันโตโยต้าบุพการี ครั้งที่ 46 ส่งมอบความสุขแก่เด็กและเยาวชนช่วงปีใหม่

Toyota จัด วันโตโยต้าบุพการี ครั้งที่ 46 ส่งมอบความสุขแก่เด็กและเยาวชนช่วงปีใหม่

ครอบครัวโตโยต้า ร่วมจัดกิจกรรม “วันโตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี