PTT เชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมวิ่งการกุศลในงาน PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข

PTT เชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมวิ่งการกุศลในงาน PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข

PTT Blue Card ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมวิ่งการกุศลในงาน “PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข”ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สวนสาธารณะบึงหนองบอน กรุงเทพมหานคร

Toyo Tire ร่วมสนับสนุนวิ่งการกุศล SG RUN ก้าวนี้เพื่อครูของพวกเรา

Toyo Tire ร่วมสนับสนุนวิ่งการกุศล SG RUN ก้าวนี้เพื่อครูของพวกเรา

อภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด ผู้นําเข้า และจัดจําหน่ายยางโตโย ไทร์ประจําประเทศไทย ร่วมงาน “SG Run for Our Teacher” ก้าวนี ้เพื่อครูของพวกเราซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา