Chevrolet Trailblazer จาก GM ประเทศไทย ส่งออกสู่อุซเบกิสถาน

Chevrolet Trailblazer จาก GM ประเทศไทย ส่งออกสู่อุซเบกิสถาน

เทรลเบลเซอร์ ที่ผลิตในประเทศไทยจะออกจำหน่ายในอุซเบกิสถานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ส่งผลให้ศูนย์การผลิตรถยนต์ของจีเอ็ม ระยอง มียอดการผลิตเพิ่มขึ้น