A.P.Honda เชิญชวนคนไทยร่วมปกป้องความฝันของเด็ก เดินหน้าสังคมหัวแข็ง ปี 4

A.P.Honda เชิญชวนคนไทยร่วมปกป้องความฝันของเด็ก เดินหน้าสังคมหัวแข็ง ปี 4

เอ.พี. ฮอนด้า ผู้ริเริ่มการรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยในประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์การช่วยเหลือเด็ก