รถติดนาน เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

รถติดนาน เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

หากคุณเป็นคนหนึงที่ต้องใช้รถใช้ถนนในสภาวะ รถติด บ่อยๆ มีผลวิจัยออกมาแล้วว่า คุณกำลังเสี่ยงกับ ภาวะสมองเสื่อม งานนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองน่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัด