Honda พาสื่อสัมผัสประสบการณ์อันท้าทายกับ Civic ใหม่ กรุงเทพ-หัวหิน

Honda พาสื่อสัมผัสประสบการณ์อันท้าทายกับ Civic ใหม่ กรุงเทพ-หัวหิน

ฮอนด้า พาสื่อมวลชนสัมผัสประสบการณ์ก้าวข้ามขีดสุดความท้าทาย เพิ่มความเร้าใจแบบไร้ขีดจำกัดกับ ฮอนด้า ซีวิค ใหม่บนเส้นทางกรุงเทพฯ สู่สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน