PTT Station มอบของขวัญ… ที่เชื่อมสายใยไปถึงชุมชนอย่างยั่งยืน

PTT Station มอบของขวัญ… ที่เชื่อมสายใยไปถึงชุมชนอย่างยั่งยืน

PTT Station สร้างสายสัมพันธ์แห่งการให้อันไม่สิ้นสุดแก่คนไทยทั้งประเทศ มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้ผู้ที่มา เติมน้ำมัน ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ด้วยผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรกรแปรรูป จากโครงการ “ไทยเด็ด” ที่ PTTOR ร่วมมือกับ SME Development Bank ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ