ฟิล์มกรองแสงเสื่อม มีวิธีสังเกตอย่างไร?

ฟิล์มกรองแสงเสื่อม มีวิธีสังเกตอย่างไร?

รถที่ติด ฟิล์มกรองแสง เมื่อใช้ไปนานๆก็ย่อมมีการ เสื่อมสภาพ ไปเป็นเรื่องปกติ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ฟิล์มกรองแสง ที่เราติดอยู่นั้น เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว เรามีวิธีการสังเกตได้ง่ายๆด้วยตัวเอง มาบอกกัน