ระหว่าง Moonroof กับ Sunroof แตกต่างกันอย่างไร??

ระหว่าง Moonroof กับ Sunroof แตกต่างกันอย่างไร??

Moonroof (มูนรูฟ) กับ Sunroof (ซันรูฟ) ทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไร แล้วทั้ง 2 อย่างนี้มีประโยชน์เหมือนกันหรือไม่