Honda จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์

Honda จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์

Honda จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์ ภารกิจถวายความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4