ความแตกต่างของ อะไหล่แท้ เมื่อเทียบกันระหว่าง อะไหล่เทียบ เเละ อะไหล่เทียม

ความแตกต่างของ อะไหล่แท้ เมื่อเทียบกันระหว่าง อะไหล่เทียบ เเละ อะไหล่เทียม

ในตลาดอะไหล่เเล้ว นอกจาก อะไหล่เเท้ เรายังมี อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม หรือกระทั่ง อะไหล่ปลอม เเล้วอะไหล่ทั้งสามแบบนี้มีความแตกต่างอย่างไร สามรถใช้แทนอะไหล่เเท้ หรือทั้งสามแบบสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่