เปลี่ยนเกียร์ D ไป S ต้องเหยียบเบรกหรือไม่??

เปลี่ยนเกียร์ D ไป S ต้องเหยียบเบรกหรือไม่??

คนใช้รถเกียร์อัตโนมัติส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับการเหยียบเบรกก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนไปตำแหน่งเกียร์ P เกียร์R เกียร์N แต่สำหรับรถที่มี เกียร์ S ล่ะ ต้องแตะเบรกก่อนหรือไม่?