แนะเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ เหนือจรดใต้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

แนะเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ เหนือจรดใต้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

รมทางหลวง ได้จัดทำเส้นทางเลือกในการเดินทางสู่จังหวัดทางเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61