เบนซ์ ตลิ่งชัน นำร่องรับเด็กอาชีวะยานยนต์ฝึกงานพัฒนาทักษะสู่ระดับสากล

เบนซ์ ตลิ่งชัน นำร่องรับเด็กอาชีวะยานยนต์ฝึกงานพัฒนาทักษะสู่ระดับสากล

เบนซ์ ตลิ่งชัน สนับสนุนโครงการช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ หลักสูตรทวิภาคี นำร่องรับเด็กอาชีวะยานยนต์ฝึกงานพัฒนาทักษะสู่ระดับสากลตอบรับความต้องการตลาด