Ford เล็งถึงความปลอดภัยชูระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง

Ford เล็งถึงความปลอดภัยชูระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง

ฟอร์ด มีความเข้าใจและพร้อมช่วยเหลือผู้ขับขี่ โดยทั้ง ฟอร์ด เอเวอเรสต์, ฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด มัสแตงมาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ