โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล”  จัดอบรมต่อเนื่องทั้งนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” จัดอบรมต่อเนื่องทั้งนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” เดินหน้าจัดกิจกรรมเปิดอบรมให้แก่ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย พร้อมเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป เรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน