MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการแล้ว

MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการแล้ว

EA เปิดตัว MINE Smart Ferry ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถจุผู้โดยสารได้กว่า 200 คน

EA นำทีมนางสาวถิ่นไทยงาม 2563 เปิดประสบการณ์สัมผัสการเดินทางวิถีใหม่

EA นำทีมนางสาวถิ่นไทยงาม 2563 เปิดประสบการณ์สัมผัสการเดินทางวิถีใหม่

ผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2563 ร่วมสัมผัสการเดินทางวิถีใหม่ โดยเรือไฟฟ้า, รถเมล์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า ที่สนับสนุนโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)