Nissan เลือกญี่ปุ่นเป็นฐานใหม่ในการผลิต X -Trail ส่งออกตลาดยุโรป

Nissan เลือกญี่ปุ่นเป็นฐานใหม่ในการผลิต X -Trail ส่งออกตลาดยุโรป

Nissan ได้ยกเลิกแผนการผลิต X-Trail เจเนเรชั่นใหม่ที่โรงงานในซันเดอร์แลนด์เพื่อส่งจำหน่ายในตลาดรถยนต์ยุโรปเป็นที่เรียบร้อย โดยเลือกฐานการผลิตใหม่ในภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่นแทน