Toyota Mobility และกระทรวงคมนาคมลงบันทึกความ ร่วมมือ แก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.

Toyota Mobility และกระทรวงคมนาคมลงบันทึกความ ร่วมมือ แก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.

มูลนิธิ Toyota Mobility จับมือ กระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สนข. เสนอใช้รถส่วนตัวได้แค่ 15 วัน รถเข้าเมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สนข. เสนอใช้รถส่วนตัวได้แค่ 15 วัน รถเข้าเมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหา รถติด ในกรุงเทพฯขณะนี้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็น ได้วางการแก้ปัญหาไว้ 3 ระยะ