Hyundai Motor ครองตำแหน่ง 40 อันดับแรกแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Hyundai Motor ครองตำแหน่ง 40 อันดับแรกแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Hyundai Motor ยังคงได้รับตำแหน่งในการ จัดอับดับ แบรนด์ ที่ มีมูลค่าสูงสุด ในโลกอีกครั้ง  จากผลการจัดอันดับล่าสุดโดย อินเตอร์แบรนด์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก