Mazda ขยายโชว์รูมใหม่สู่ภาคเหนือ เชื่อมโยงเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน

Mazda ขยายโชว์รูมใหม่สู่ภาคเหนือ เชื่อมโยงเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมรับมือการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เร่งขยายเครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐานเพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคเหนือ เชื่อมโยงเส้นทางสายเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง