Lamina มินิสานฝัน ปีที่ 9 สานต่อฝันเด็กนักเรียน ณ อุบลราชธานี

Lamina มินิสานฝัน ปีที่ 9 สานต่อฝันเด็กนักเรียน ณ อุบลราชธานี

ลามิน่ามินิสานฝัน ปีที่ 9 สานต่อฝันเด็กนักเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้แข็งแรง ส่งต่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ