Toyota Corolla Cross เปิดฉากมอเตอร์โชว์อย่างยิ่งใหญ่ ยอดจองทะลุกว่า 400 คัน

Toyota Corolla Cross เปิดฉากมอเตอร์โชว์อย่างยิ่งใหญ่ ยอดจองทะลุกว่า 400 คัน

Toyota Corolla Cross สร้างปรากฏการณ์ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยยอดจองทะลุมากกว่า 400 คัน เปิดฉากมอเตอร์โชว์ที่ไทยครั้งแรกในโลกอย่างสง่างาม