Isuzu ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งท้ายปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด

Isuzu ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งท้ายปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด

Isuzu ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32 ช่วยโรงเรียนบ้านเนินกรวด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน