2020 Honda E รถยนต์ไฟฟ้าขับหลัง อัตราเร่ง 0-100 ทำได้ 8วินาที

2020 Honda E รถยนต์ไฟฟ้าขับหลัง อัตราเร่ง 0-100 ทำได้ 8วินาที

E คือส่วนหนึ่งของแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100% ของ Honda โดยตั้งเป้าที่จะเป้าพฤติกรรมการใช้รถของคนในทวีปยุโรปให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2025