2020 Mazda 2  เตรียมเจาะกลุ่มตลาดรถยนต์ในยุโรป พร้อมวางจำหน่ายช่วงต้นปี

2020 Mazda 2 เตรียมเจาะกลุ่มตลาดรถยนต์ในยุโรป พร้อมวางจำหน่ายช่วงต้นปี

Mazda 2 หลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่น สำหรับแฮทช์แบค 5 ประตูอย่าง 2020 Mazda 2 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีของ Mazda

2020 Mazda 2 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ปรับโฉมภายนอก เพิ่มออพชั่นใหม่เพียบ

2020 Mazda 2 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ปรับโฉมภายนอก เพิ่มออพชั่นใหม่เพียบ

Mazda ในญี่ปุ่น เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับรุ่นแฮทช์แบค 5 ประตู พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อใหม่ Mazda Demio เป็น Mazda 2 เพื่อการสื่อสารเข้าใจมากขึ้น