2020 Volvo XC40 อัพเกรดระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ เกียร์ พร้อมสีตัวถังใหม่

2020 Volvo XC40 อัพเกรดระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ เกียร์ พร้อมสีตัวถังใหม่

Volvo XC40 มีการพัฒนาปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี 2017 ที่ผ่าน ล่าสุด 2020 Volvo XC40ได้กลับมาพัฒนาต่อยอดอัพเกรดเทคโนโลยีใหม่เสริมระบบ Powertrains