ศูนย์บริการมาตรฐาน “2S” แห่งที่สามของ Chevrolet พร้อมให้บริการลูกค้าในโคราชแล้ว

ศูนย์บริการมาตรฐาน “2S” แห่งที่สามของ Chevrolet พร้อมให้บริการลูกค้าในโคราชแล้ว

Chevrolet ประเทศไทย เปิดศูนย์บริการมาตรฐานรูปแบบใหม่ “2S” แห่งที่สามที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการลูกค้าในโคราช และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว