Toyota Yaris 2018 เตรียมขึ้นฝั่งอเมริกาด้วยราคาเริ่มต้นที่ 538,265 บาท

Toyota Yaris 2018 เตรียมขึ้นฝั่งอเมริกาด้วยราคาเริ่มต้นที่ 538,265 บาท

มีประกาศล่าสุดเกี่ยวกับรายละเอียด และราคาสำหรับ Toyota Yaris 2018 ใน สหรัฐอเมริกา หลังจากที่มีการประกาศการอัปเดตในสหราชอาณาจักรและยุโรปเมื่อไม่นานมานี้