“สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง” ศึกษาเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ณ ไร่รื่นรมย์ กับ Isuzu

“สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง” ศึกษาเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ณ ไร่รื่นรมย์ กับ Isuzu

Isuzu ร่วมสืบสานปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนไทยได้ปฏิบัติ ด้วยการพาสื่อมวลชนเข้าสัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียง ในการทำ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน