อัลบั้มหาชมยากยิ่ง รถพระที่นั่ง BMW 3.0 S สีเหลืองทอง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อัลบั้มหาชมยากยิ่ง รถพระที่นั่ง BMW 3.0 S สีเหลืองทอง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนึ่งในรถพระที่นั่งที่ได้ถวายการรับใช้ใกล้ชิดเมื่อครั้งเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถยนต์ BMW รุ่น 3.0S สีเหลืองทอง หมายเลขทะเบียน อด 07777