อัพเดท อุบัติเหตุ ในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ วันที่ 12 – 13 เมษายน 2560

อัพเดท อุบัติเหตุ ในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ วันที่ 12 – 13 เมษายน 2560

เข้าช่วง สงกรานต์ มาสองวัน และเข้าสู่ช่วง 7 วันอันตราย อย่างแท้จริง ซึ่ง การเดินทาง ยังมีอยู่ต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเล่นน้ำตามสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่การเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเช่นเดียวกัน