เปิดราคา BMW Series 8 Coupe ในสหราชอาณาจักร เริ่มต้นที่ 3.2 ล้านบาท

เปิดราคา BMW Series 8 Coupe ในสหราชอาณาจักร เริ่มต้นที่ 3.2 ล้านบาท

BMW Series 8 Coupe เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรและมีการปล่อยออกวางจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยราคาเร่ิมต้นอยู่ที่ ประมาณ 3,208,630 บาท