911 Scooters Garage คอมมูนิตี้สำหรับคนรักสกู๊ตเตอร์

911 Scooters Garage คอมมูนิตี้สำหรับคนรักสกู๊ตเตอร์

911 Scooters Garage คอมมูนิตี้สำหรับคนรักสกู๊ตเตอร์ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าช่วงนี้กระแสของสกู๊ตเตอร์กลับมาแรงอีกครั้ง อาจเป็นเพราะว่าความถวิลหาจากผู้ที่หลงใหลดีไซน์และเรื่องราวในอดีตของมัน อีกหลายเสียงบอกว่าอารมณ์การขับขี่ต่างหากที่มอเตอร์ไซค์ชนิดอื่นทำให้เหมือนไม่ได้ โดยในตอนนี้สกู๊ตเตอร์ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือแบบยุคเก่าที่ถูกผลิตมาในอดีต แต่ก็มีผู้เก็บและใช้งานมาจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น เวสป้า…