ความเชื่อผิดๆ ของคนไทยเกี่ยวกับการใช้ แอร์รถยนต์

ความเชื่อผิดๆ ของคนไทยเกี่ยวกับการใช้ แอร์รถยนต์

ขณะที่เราทุกคนใช้แอร์ในรถเป็นกิจวัตรประจำวัน เรากลับมีความรู้ผิดๆ เกี่ยวกับ เครืื่องปรับอากาศหรือแอร์รถยนต์ จนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ืคือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับแอร์ และนี่คือ ความเชื่อผิดๆ ของคนไทยเกี่ยวกับการใช้ แอร์รถยนต์