A Layered Journey ส่งมอบความยั่งยืนแก่สังคม จาก Bridgestone

A Layered Journey ส่งมอบความยั่งยืนแก่สังคม จาก Bridgestone

บริดจสโตน ประกาศเปิดตัวแคมเปญใหม่ A Layered Journey ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ให้ความสำคัญถึงการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน