Honda Accord Coupe V6 HFP

Honda Accord Coupe V6 HFP

Accord Coupe V6 HFP แม้ว่าอาจจะถือว่าเก่าไปหน่อย แต่ Honda ก็ไม่ได้ละความสนใจไปจาก Accord Coupe โฉมล่าสุด ที่ทรวดทรงช่างเหมาะกับการนำมาแต่งเป็นที่สุด เราจึงได้เห็น Accord Coupe…