Mitsubishi Xpander รุ่นใหม่เตรียมเปิดตัวที่งาน GIIAS 2018

Mitsubishi Xpander รุ่นใหม่เตรียมเปิดตัวที่งาน GIIAS 2018

ที่งาน GIIAS เมื่อปี 2017 Mitsubishi Xpander ได้ฉลองการเปิดตัวรอบเวิลด์พรีเมียร์ คล้ายหลังมาหนึ่งปีที่งานเดียวกัน Mitsubishi ได้ประกาศเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่ของรถยนต์ MPV ที่งานดังกล่าว