หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง สำคัญต่อเครื่องยนต์จริงหรือ จำเป็นแค่ไหนที่เราต้องเติม?

หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง สำคัญต่อเครื่องยนต์จริงหรือ จำเป็นแค่ไหนที่เราต้องเติม?

หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง แตกต่างจากน้ำมันเครื่องทั่วไปที่เราใช้อย่างไร มีความจำเป็นต่อเครื่องยนต์มากน้อยแค่ไหน แล้วจำเป็นไหมที่เราจะต้องเติม