ฟอร์ดพัฒนาห้องโดยสารภายในรถยนต์ให้เงียบกริบที่สุด

ฟอร์ดพัฒนาห้องโดยสารภายในรถยนต์ให้เงียบกริบที่สุด

ฟอร์ดได้พัฒนาอุโมงค์ลมเพื่อทดสอบเสียงอากาศสวนศาสตร์ แบบเคลื่อนย้ายได้เป็นแห่งแรกของโลก เพื่อให้มั่นใจว่า ห้องโดยสารภายในจะเงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้