บริษัท AeroMobil จากประเทศ สโลวาเกียเปิดให้สั่งจอง Lilium รถยนต์บินได้ แล้ว

บริษัท AeroMobil จากประเทศ สโลวาเกียเปิดให้สั่งจอง Lilium รถยนต์บินได้ แล้ว

ความฝันในเรื่องของ รถยนต์บินได้ นั้นเริ่มเป็นจริงแล้ว เมื่อบริษัท AeroMobil จาก ประเทศ สโลวาเกีย ที่มีการทดลองและผลิตรถยนต์บินได้ ขึ้นมาเมื่อปี 2558 ภายใต้ชื่อ The AeroMobil 3.0