Audi เตรียมปล่อยรถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ โดยใช้แนวคิดจาก Audi Aicon ในปี 2021

Audi เตรียมปล่อยรถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ โดยใช้แนวคิดจาก Audi Aicon ในปี 2021

มีการยืนยันจาก Audi มาว่า จะเปิดตัวรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองในปี 2021 โดยจะใช้ Audi Aicon เป็น รถยนต์ตัวต้นแบบ ในการพัฒนา