GM และ Michelin ทดสอบยางไร้ลม เตรียมใช้จริงในอีก 5 ปี

GM และ Michelin ทดสอบยางไร้ลม เตรียมใช้จริงในอีก 5 ปี

GM และ Michelin ได้ทดสอบยางไร้ลมหรือยาง UPTIS สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ชูความทนทาน ไม่ต้องเติมลม ใช้งานยาวนาน เตรียมใช้งานจริงในอีก 5 ปีข้างหน้า