ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย การแข่งขัน เครื่องบินระดับโลก AIR RACE 1

ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย การแข่งขัน เครื่องบินระดับโลก AIR RACE 1

ครั้งแรกในภูมิภาคเอเซีย กับ AIR RACE 1 THAILAND Presented by Chang เป็นการทดสอบสนามเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 World Cup ในปี 2560