Suzuki Alivio Pro ประกาศลั่นเข้าโชว์รูมจีนเร็วๆ นี้ แถมเป็นเครื่องยนต์เทียบเท่า C-Segment อีกด้วย

Suzuki Alivio Pro ประกาศลั่นเข้าโชว์รูมจีนเร็วๆ นี้ แถมเป็นเครื่องยนต์เทียบเท่า C-Segment อีกด้วย

Changan-Suzuki ได้เปิดตัว Suzuki Alivio ไปแล้วเมื่อปี 2014 จากวันนั้นถึงวันนี้ก็นานพอสมควรที่จะได้รับเปลี่ยนแปลง Suzuki Alivio ล่าสุดทาง Changan-Suzuki ได้เปิดตัว Suzuki Alivio Pro ซึ่งเป็น Minorchange ของ Suzuki Alivio ที่งาน Chengdu Autoshow 2017