ยืนยันแล้ว All-Electric MINI จะเปิดตัวที่งาน Frankfurt Motor Show

ยืนยันแล้ว All-Electric MINI จะเปิดตัวที่งาน Frankfurt Motor Show

มีการยืนยันมาจากทาง BMW แล้วว่า จะมีการสร้าง All-Electric MINI ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กตัว Production Car คันแรก โดยการผลิตครั้งนี้จะเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร และจะเปิดให้เห็นโฉมหน้าเป็นครั้งแรกท่ีงาน Frankfurt Motor Show

MINI ตั้งเป้า All-Electric MINI มาแน่ปี 2019 ยืนยันการผลิตในสหราชอาณาจักร

MINI ตั้งเป้า All-Electric MINI มาแน่ปี 2019 ยืนยันการผลิตในสหราชอาณาจักร

BMW ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งรวมไปถึง All-Electric MINI ที่มีการตั้งเป้าการผลิตในปี 2019