Volkswagen Group และ Ford Motor Company ประกาศความร่วมมือ พัฒนารถร่วมกัน

Volkswagen Group และ Ford Motor Company ประกาศความร่วมมือ พัฒนารถร่วมกัน

Volkswagen Group และ Ford Motor Company ประกาศความร่วมมือ ในการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในการ พัฒนารถร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Audi เอาด้วย พร้อมโดดเข้าสาย “นักเลงรถกระบะ”

Audi เอาด้วย พร้อมโดดเข้าสาย “นักเลงรถกระบะ”

มีการเปิดเผยมาจากทางค่ายรถสี่ห่วงอย่าง Audi ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทางค่ายจะปล่อยไลน์การผลิต รถกระบะ ออกมาเพิ่มอีกหนึ่งไลน์