Nissan ส่ง Note e-Power ให้ถึงหน้าบ้าน หากคุณต้องการทดลองขับขี่ ในประเทศญี่ปุ่น

Nissan ส่ง Note e-Power ให้ถึงหน้าบ้าน หากคุณต้องการทดลองขับขี่ ในประเทศญี่ปุ่น

Nissan จับมือกับ Amazon Prime แอพ. ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ จัดส่งรถยนต์ Note e-Power ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากลองทดสอบการขับขี่ให้ถึงหน้าบ้าน