มี Sex แบบเคลื่อนที่ได้ เรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในยุค รถยนต์ไร้คนขับ

มี Sex แบบเคลื่อนที่ได้ เรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในยุค รถยนต์ไร้คนขับ

ผลการวิจัย ใน สหรัฐอเมริกา เผยว่าในอนาคตการมี รถยนต์ไร้คนขับ หรือ Autonomous Cars จะทำให้คู่รักมีกิจกรรมทางเพศบนยานพาหนะมากขึ้น